Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nem egyetem a magánegyetem

Megtévesztette a fogyasztókat a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az intézmény neve, továbbá az általa használt dokumentumok egyes megjelölései ugyanis azt sugallták, hogy felsőoktatási intézményről van szó, holott államilag elismert végzettséget nem biztosít.

A GVH amiatt indított eljárást, mert észlelte, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme (Egyesület) által kiadott tájékoztatók azon üzenetet közvetíthették a fogyasztók felé, hogy felsőoktatási intézményről van szó, hiszen:

  • elnevezésében szerepel a "Magánegyetem", "Universität", vagy "University" szó, és több tájékoztató anyagban az "egyetem" megjelölés,

  • "felsőoktatási intézmény"-ként jelöli magát,

  • korábban arról adtak tájékoztatást, hogy különböző "szakokon" folytatnak oktatást, az alapszabály II. fejezete jelenleg is beindított és beinduló szakokról szól,

  • korábban "felsőoktatási műhely"-nek nevezték magukat,

  • díszdoktorrá avat.

Az Egyesület arra hivatkozott, hogy akkreditációs eljárást kezdeményezett, ám ennek nincs jelentősége, mert

  • egy ilyen eljárás sikeres befejezése után is csak a jövőre nézve válik jogosulttá arra, hogy nevében az egyetem szót feltüntesse. A pozitív akkreditációnak sem lesz a névválasztás időpontjára, azaz 1999. augusztus 31. napjára visszaható hatálya, jogsértés tehát helyrehozhatatlanul bekövetkezett,

  • az eljárás alá vont csak állította, de nem bizonyította, hogy akkreditációs eljárást kezdeményezett.

Az Egyesület által használt kifejezések ("felsőoktatási intézmény", "szak"), továbbá a korábban használt kifejezés ("felsőoktatási műhely") együttesen azt a látszatot keltik, hogy eljárás alá vont nem pusztán felnőttképzési tevékenységet folytat (amelyre 2005. óta bizonyos körben jogosult), hanem felsőoktatási tevékenységet. A fogyasztók - tévesen - arra a következtetésre juthattak, hogy

  • az eljárás alá vont felsőoktatási intézményként, azon belül is egyetemként elismert,

  • az intézményben folytatott sikeres tanulmányaik alapján felsőoktatási intézmény által kibocsátott diplomához juthatnak,

  • ha nem is egyetemi képzésről van szó, mint alapképzésről vagy posztgraduális képzésről, akkor egyetem által folytatott felnőttképzésről.

Mindezek alapján a GVH megállapította, hogy az Egyesület megtévesztette a fogyasztókat, ezért 150 ezer forint bírságot kell fizetnie. A bírság összegének megállapításakor a versenyhatóság számos enyhítő körülményt vett figyelembe. Például azt, hogy az Egyesület nem folytatott széleskörű reklámtevékenységet, viszonylag kevés hallgatót képez, több dokumentumban felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az intézmény "közhasznú társadalmi szervezet", illetőleg "társadalmi szervezet és a felnőttképzési törvény alapján végzi oktató munkáját", illetőleg "felnőttképzési intézmény".

A bírság kiszabása mellett a GVH kötelezte az Egyesületet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezze nevének módosítását. A versenyhatóság megtiltotta továbbá, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltét követően az Egyesület fogyasztók által hozzáférhető dokumentumaiban és valamennyi reklámjában a "magánegyetem", az "egyetem", a "felsőoktatási intézmény" és "szak" megjelölést feltüntesse, továbbá "díszdoktorrá" avatásról adjon tájékoztatást.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-208/2007.

Budapest, 2008. július 24.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu