Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb GVH bírság a miskolci "magánegyetemnek"

Naponta 10 ezer forint végrehajtási bírságot kell fizetnie a Miskolci Bölcsész Egyesületnek mindaddig, amíg maradéktalanul nem teljesíti a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által korábban előírt kötelezettségeit. A végrehajtási bírság - amelynek összege 30 nap után napi 30 ezer forintra nő - addig sújtja a Miskolci Bölcsész Egyesületet, amíg nem gondoskodik arról, hogy honlapján ne legyenek elérhetőek "Nagy Lajos Király Magánegyetem" megjelölésű, és más, egyetemi szintű képzésre utaló dokumentumok.

A GVH tavaly májusban döntött úgy, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme megtévesztette a fogyasztókat. Az egyesület jogszerűen nem használhatta nevében a magánegyetem megjelölést. Az egyesület neve és az általa használt kifejezések ("felsőoktatási intézmény", "szak", "felsőoktatási műhely") azt a látszatot keltették, hogy az eljárás alá vont nem pusztán felnőttképzési tevékenységet folytat, hanem felsőoktatási tevékenységet. A fogyasztók - tévesen - arra a következtetésre juthattak, hogy

  • az eljárás alá vont felsőoktatási intézményként, azon belül is egyetemként elismert,

  • az intézményben folytatott sikeres tanulmányaik alapján felsőoktatási intézmény által kibocsátott diplomához juthatnak,

  • ha nem is egyetemi képzésről van szó, mint alapképzésről vagy posztgraduális képzésről, akkor egyetem által folytatott felnőttképzésről.

A GVH emiatt 150 ezer forint bírságot szabott ki az egyesületre. A bírság kiszabása mellett a versenyhatóság kötelezte az egyesületet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezze nevének módosítását. Megtiltotta továbbá, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 nap után az egyesület fogyasztók által hozzáférhető dokumentumaiban és valamennyi reklámjában a "magánegyetem", az "egyetem", a "felsőoktatási intézmény" és "szak" megjelölést feltüntesse, továbbá "díszdoktorrá" avatásról adjon tájékoztatást.

Az egyesület a GVH döntését bíróság előtt támadta meg, de a pert jogerősen elvesztette. Ezek után 2008 októberében a versenyhatóság utóvizsgálatot indított, hogy kiderüljön, az egyesület teljesítette-e a GVH határozatába foglalt előírásokat. Megállapításra került, hogy az egyesület nevének megváltoztatását csak az utóvizsgálat megindítása után, november elején kezdeményezte. Az egyesület honlapjának főoldalán ugyan nem, de a honlap más oldalain pedig továbbra is szerepelnek a jogsértő kifejezések.

Mindezek miatt a GVH úgy döntött, hogy mulasztási bírságot vet ki az egyesületre mindaddig, amíg az nem teljesíti a határozatba foglalt kötelezettségeit. A bírság összege az első 30 napban naponta 10 ezer forint. Abban az esetben, ha az egyesület nem intézkedne 30 napon belül a honlap megváltoztatása érdekében a bírság összege naponta 30 ezer forintra emelkedik mindaddig, amíg az előírt kötelezettségek nem teljesülnek. A bírság összegének a napi 50 ezer forintos maximumhoz képest alacsonyabb összegben történő megállapításakor a versenyhatóság tekintetbe vette, hogy az egyesület a honlapon is hajtott végre változtatásokat, bár utóbbiról nem távolította el maradéktalanul a jogsértőnek ítélt tájékoztatásokat. Enyhítő körülménynek bizonyult továbbá, hogy a fennmaradt jogsértő közlések régebbi szövegek, és azok csak bizonyos keresőszavakra - például az egyesület régi nevére - történő keresés után olvashatóak. Nem szabott ki bírságot a versenyhatóság amiatt, hogy az egyesület késedelmesen intézkedett nevének megváltoztatása iránt.

A korábban kirótt 150 ezer forintos bírság behajtásáról az APEH fog intézkedni.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-208/2007.

Budapest, 2009. február 11.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu