A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Fővárosi Vízművek Zrt. (FVM) és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) kötelezettség-vállalásait, ennek megfelelően a jövőben a két szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás számítása során alkalmazott vízigény meghatározását a 2011-es Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira alapozza.

A GVH az FVM-mel és az FCSM-mel szemben indított eljárásai során a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás meghatározását és annak árazását vizsgálta. Mindkét vállalkozás a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a vízigény és az egy fogyasztási egységre eső hozzájárulás szorzataként határozza meg. Az eljárások arra irányultak, hogy víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke túlzóan magas-e.

A vizsgálat megállapította, hogy mindkét vállalkozás – a korábbi évek fogyasztási adatai alapján – az indokoltnál magasabban határozata meg a vízigény mértékét, figyelembe véve a KSH 2011-es népszámlálási adatait (amelynek alapja az, hogy az utóbbi 20 évben a lakossági vízfogyasztás Budapesten folyamatosan csökkenő trendet mutat). Az FVM és az FCSM a fenti anomália kiküszöbölése érdekében, illetve amiatt, hogy magatartásuk összhangban legyen a versenytörvény rendelkezéseivel, kötelezettségvállalási kérelmeket terjesztettek elő.

A vállalások lényege, hogy az FVM és az FCSM a vízigényt lakásonként a lakószám tekintetében a jövőben a KSH adatai (átlagos lakásszámok) alapján kalkulálják, figyelembe véve az egy főre eső átlagos vízfogyasztást.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálása során a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalás esetén hatékonyabban biztosítható a törvény rendelkezéseivel ellentétes magatartás kiiktatása, a döntés iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatala során értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellene szóló körülményeket az érintett piac sajátosságaira figyelemmel.

A GVH mindkét eljárásban az elfogadás melletti körülményként értékelte, hogy

  • nincs arról tudomása, hogy a GVH a megelőző öt évben azt állapította volna meg, hogy a vállalkozások megsértették a versenytörvény rendelkezéseit,

  • a kötelezettségvállalás eredményeként módosuló gyakorlat magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az átlagosnál erőteljesebben orientálja más vízközmű szolgáltatókat arra, hogy az általuk meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a tényleges vízfogyasztáshoz, illetve a felmerülő költségekhez igazítsák,
  • a kötelezettségvállalás teljesítése révén valószínűsíthetően kizárható az észlelt probléma megismétlődésének kockázata és a jövőbeni hatósági ármeghatározáshoz is egy jó (az eljárás alá vont által is elfogadott) alapot biztosít,
  • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározására nincsen releváns jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás mértékének meghatározása rendkívül komplex, területileg (földrajzi, szociális és társadalmi tényezők mentén) különböző, így nincsen egységes piaci gyakorlata.

Mindezeket egybevetve a GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a közérdek leghatásosabban a vállalások elfogadásával biztosítható, erre figyelemmel az eljárásokat megszüntette.

 Az ügyek hivatali nyilvántartási számai:

  • Fővárosi Vízművek Zrt. – Vj/98/2011.
  • Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. – Vj/99/2011.

Budapest, 2014. december 12.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban