Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/99/2011
Iktatószám:
Vj/99-58/2011

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Sz. I. Ügyvédi Iroda által képviselt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetésével kötelezi a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t (a továbbiakban: FCSM, eljárás alá vont vagy Társaság) az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére:

 

  1. az FCSM – mindaddig, amíg jogszabály, vagy az arra illetékes hatóság másként nem rendelkezik – az alábbi számítási módot alkalmazza a lakáscélú beruházások víziközmű fejlesztési hozzájárulás számításánál, az igénybevétel mértékét reprezentáló vízigény meghatározása során, az eljáró versenytanács kötelezettségvállalás teljesítésére kötelező határozatának jogerőre emelkedésének a napjától

lakás méret

átlagos lakószám

átlagos vízfogyasztás

kapacitás szorzószám*

vízigény m³/nap

- 39 m²

1,58

0,2212

1,2

0,27

40-59 m²

1,885

0,2639

1,2

0,32

60-99 m²

2,395

0,3353

1,2

0,40

100 m² -

3.04

0,4256

1,2

0,51

átlagos vízigény 0,14 m³/nap/fő,

 *átlagot meghaladó napi maximum kapacitás biztosítása érdekében

 

  1. Az FCSM továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy – mindaddig, amíg jogszabály, vagy az arra illetékes hatóság másként nem rendelkezik – a lakáscélú beruházások esetén jelenleg egységárként alkalmazott víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét a jövőben megemelni nem fogja.

 

  1. Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (továbbiakban: FVM) szemben folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásban a FVM által tett kötelezettségvállaló nyilatkozatban meghatározott vízigény (m3/nap) kedvezőbb, mint a jelen kötelezettségvállaló nyilatkozat 1./ pontjában meghatározott vízigény (m3/nap) és az eljáró versenytanács jogerős döntésében a FVM által tett kötelezettségvállalást jóváhagyja – és azt előnyösebbnek tartja a FCSM által tett kötelezettségvállaló nyilatkozatnál –, úgy ebben az esetben a FCSM kötelezettséget vállal arra, hogy a FVM által tett kötelezettségvállalásban foglalt vízigényt (m3/nap) fogja alkalmazni a lakáscélú beruházások víziközmű fejlesztési hozzájárulás számításánál, az igénybevétel mértékét reprezentáló vízigény meghatározása során a kötelezettségvállalás teljesítésére kötelező döntés jogerőre emelkedésnek napjától mindaddig, amíg jogszabály, vagy az arra illetékes hatóság másként nem rendelkezik.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.