Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/60/2015.
Iktatószám:
Vj/60-35/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Botond Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. B. G.  ügyvéd) által képviselt Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váczi út 23-27.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/98/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott végzésében vállalt kötelezettségekteljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.