Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/24/2019.
Iktatószám:
VJ/24-60/2019.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt XLCEE-Holding Gmbh (Römerstrasse 39. 4600 Wels, Ausztria) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt IMV KIKA Alpha Kft. (2400 Budaörs, Kinizsi utca 5.), IMV KIKA Beta Kft. (2400 Budaörs, Kinizsi utca 5.), IMV KIKA Ingatlankezelő Kft. (1135 Budapest, Lehel utca 51.) és KIKA Lakberendezési Kft. (1135 Budapest, Lehel utca 51.) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az XLCEE-Holding GmbH-nak az IMV KIKA Alpha Kft., az IMV KIKA Beta Kft., az IMV KIKA Ingatlankezelő Kft. és a KIKA Lakberendezési Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódása nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet elektronikusan kell benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalnál, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek, melynek eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.