Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:
1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon:
(06-1) 472-8900
Szervezeti egység:
Fúziós Iroda
Iktatószám:
ÖB/24-6/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal az MFB Invest Zrt. (1027 Budapest Kapás u. 6-12.) és a Tenk Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., eljáró ügyvéd: dr. Tenk Zoltán) által képviselt Gran II Kockázati Tőkealap (1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. ép. II. em.) és szintén a Tenk Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., eljáró ügyvéd: dr. Tenk Zoltán) által képviselt Trust Air Légiközlekedési Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 52. 1. em. 19. ) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Gran II Kockázati Tőkealap; a Trust Air Légiközlekedési Kft., valamint az MFB Invest Zrt. a TrustAir Aviation Kft. feletti közös irányításszerzéssel megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. július 17.