Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/44/2019.
Iktatószám: VJ/44-73/2019.

Nyilvános változat!
A NEXT-TIME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a B&B Media Group Kft. - együttműködésből
fakadóan közös - üzleti titka [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Berki Renáta ügyvezető által képviselt B&B Media Group Kft. (1138 Budapest, Danubius u. 10., 8. em. 2.) és a Rigó István ügyvezető által képviselt NEXT-TIME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a B&B Media Group Kft. és a NEXT-TIME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Berki Renáta Instagram oldalán (a https://www.instagram.com/berkimazsi/ oldalon) 2019. április 16-án, 2019. április 30-án, 2019. május 19-én, 2019. május 31-én, 2019. június 15-én, 2019. június 30-án, 2019. július 28-án, 2019. augusztus 1-jén, 2019. augusztus 25-én, 2019. augusztus 31-én, 2019. szeptember 26-án, 2019. október 1-jén és 2019. október 22-én közzétett kereskedelmi kommunikációval tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a B&B Media Group Kft.-t 2.200.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint, a NEXT-TIME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a kötelezettek a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti az eljárást a 2019. november 19. és 2019. december 22. között közzétett, a vizsgálattal érintett, a jelen versenyfelügyeleti eljárásban feltárt négy poszt tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar