Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/37/2018.
Iktatószám: VJ/37-102/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. N. D. cégvezető által képviselt FestiPay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi a FestiPay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt.-t (a továbbiakban: FestiPay) az általa benyújtott alábbi kötelezettségvállalás teljesítésére.

1. A vizsgált magatartásoktól való tartózkodás

A FestiPay felhagy, illetőleg a jövőben tartózkodni fog azon magatartások tanúsításától, hogy az általa biztosított borravaló adási opció kialakítása során a borravaló mértékének 10%-ban történő alapbeállításával, illetőleg annak vizuális kiemelésével pszichés nyomást gyakoroljon a fogyasztókra, a következő vállalások teljesítésével:

1.1. Tájékoztatás

1.1.1. A FestiPay a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belüli teljesítéssel vállalja, hogy a jövőben, a borravaló adási funkcióval ellátott, készpénzmentes fizetési rendszert igénybe vevő rendezvényeken, fesztiválokon, vendéglátóipari egységeknél és egyéb helyeken megfelelő tájékoztatást fog adni a fogyasztók számára a vásárlás, fizetés és borravaló adás menetéről, az adott rendezvényen a kereskedőknél és a karszalag/kártya feltöltőpontokon kihelyezett, közérthetően megfogalmazott, piktogramos ábrával illusztrált módon. A tájékoztatók kihelyezését a FestiPay a partnerei számára is előírja, illetve azon rendezvényeken, melyeken a FestiPay a fent részletezett szolgáltatást nyújtja, maga is gondoskodik a feltöltőponti tájékoztatók kihelyezéséről a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, illetve a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet okán előírt korlátozások feloldását követő 30 napon belül, amennyiben a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvétele megelőzi a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését.

1.2. Informatikai fejlesztés

1.2.1. A FestiPay a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 180 napon belül vállalja, hogy a fogyasztók rendeléséről tájékoztatást adó vevőkijelzőn elhelyezett borravaló adási felületet a borravaló adási funkció működtetését végző, forráskódját, szoftverjogait birtokló partnere által úgy módosíttatja, hogy a felületen a borravaló adás igényének jelzését a fogyasztónak a kijelző adott részének megérintésével kell tevőlegesen kifejeznie, majd ezt követően a kijelzőn megjelenő lehetőségek közül választva kifejezheti borravaló adási igényét annak mértékének megadásával. A fogyasztó számára tehát a vevőkijelzőn a megvásárolni kívánt termékek / szolgáltatások mellett megjelenik egy semleges szöveg („Amennyiben borravalót szeretnél adni, nyomd meg ezt a gombot!”), majd kizárólag ezt követően, a gombnyomás hatására jelennek meg az adható borravaló százalékok (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) előre definiált formában végösszegekkel együttesen, illetve a fogyasztónak lehetősége nyílik az adni kívánt borravaló összegét összegszerűen is külön, manuálisan beütni. Amennyiben a fogyasztó nem kíván borravalót adni, külön tennivalója nincs, a vevőkijelzőn nincs szükség semmilyen gomb megnyomására, a fizetésre használt kártyája, karszalagja olvasóberendezéshez történő érintésével teljesedésbe megy a fizetési tranzakció, borravaló felszámítása nélkül. Erről a lehetőségről a FestiPay a fogyasztókat az 1.1.1. pontban bemutatott tájékoztatóban is informálja, illetve a kijelzőn is felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a fogyasztó nem kíván borravaló adással élni, nincs más teendője, mint a kártyáját/fizetési chipjét az olvasóberendezéshez érinteni.

1.3. Szerződések módosítása

1.3.1. A FestiPay az informatikai fejlesztés 1.2.1. pont szerinti megvalósításától számított 60 napon belül vállalja, hogy a partnereivel hatályos, meglévő szerződéseit oly módon módosítja, hogy amennyiben borravaló adás megoldás alkalmazására kerülne sor, az a fenti 1.2.1. pontban meghatározott módosított felülettel történjen azon partnerek, rendezvények, helyszínek esetén, amelyekre a FestiPay jogszerűen ráhatással bír, azaz minden olyan rendezvényszervező, fesztiválszervező, létesítményt üzemeltető partnerei esetében, amelyekkel a FestiPay szerződésben áll a borravaló adási funkcióval ellátott készpénzmentes fizetési rendszer biztosítása vonatkozásában.

1.3.2. A FestiPay a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 60 napon belül vállalja, hogy azon rendezvényszervező, fesztiválszervező partnerei vonatkozásában, amelyek jelen kötelezettségvállalás megtételének dátumáig jelezték, hogy a borravaló adási funkciót a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, a vonatkozó szerződésekben a borravaló adással kapcsolatos szerződéses pontokat ennek megfelelően törli/módosítja.

1.4. Kiegészítő tájékoztatás

1.4.1. A FestiPay az informatikai fejlesztés 1.2.1. pont szerinti megvalósításától számított 60 napon belül vállalja, hogy azon készpénzmentes fizetési rendszert igénybe vevő partnerei részére, amelyek esetében a borravaló adási funkciót lehetővé tevő szoftver felhasználásáról nem rendelkezhet a FestiPay (mert az nem tárgya a FestiPay és az adott partner között fennálló szerződéses viszonynak), a partnerrel fennálló szerződéses viszonyra nézve a jelen kötelezettségvállalás 1.2.1. pontjában szereplő szoftvermódosításra a FestiPay írásban javaslatot tesz az adott partnernek, és írásban felhívja a partnere figyelmét arra, hogy a szoftvermegoldás fent leírt módosítása a jogszerű működéshez elengedhetetlen.

2. A kötelezettségvállalás teljesítésének igazolása

2.1. A FestiPay a kötelezettségvállalás elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételét követően, az 1.1.1. pontban foglaltak szerint elkészített tájékoztató anyagokat az 1.1.1. pontban szereplő határidőt követő 30 napon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatal részére, külön felhívás nélkül.

2.2. A FestiPay a kötelezettségvállalás elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételét követően, az 1.2.1. pontban foglalt informatikai fejlesztésre vonatkozó határidőt követő 30 napon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatal részére, külön felhívás nélkül a fejlesztés részletes bemutatására szolgáló dokumentációt.

2.3. A FestiPay a kötelezettségvállalás elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételét követően, az 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1. pontokban vállalt határidőket követő legkésőbb 30. napon, az 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1. pontokban vállalt kötelezettségek teljesítéséről megküldi részletes beszámolóját a Gazdasági Versenyhivatal részére, külön felhívás nélkül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar