Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgáló: dr. Szilágyi Dóra Tel.: (06-1) 472-8930 E-mail: szilagyi.dora@gvh.hu
Szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Iroda
Iktatószám: VJ/66-183/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal az Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2.) és a Goldenburg Group Limited (1 Siafi Street, Porto Bello BLD, 1st Floor, Office 101, 3042 Limassol, Cyprus) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

E végzés ellen a végzés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.