Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím:1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
(06-1) 472-8865, Fax:Ügyszám: (06-1) 472-8860
Vj/024/2016.Iktatószám: Vj/024-24/2016.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szíjártó Szilárd ügyvezető által képviselt CELSUS Természetgyógyászati Kft. (1027 Budapest, Margit körút 56. 1. em. 4.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati szabályok feltételezett megsértése miatt indult VJ/60-126/2014. számú versenytanácsi határozatában előírt kötelezettség ellenőrzésére lefolytatott utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.