Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/60/2014.
Iktatószám:
Vj/60-127/2014.

betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati szabályok feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Celsus Természetgyógyászati Kft. és az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azzal, hogy az „Ördögnyelv kivonat zöldteával étrend-kiegészítő” elnevezésű termékre vonatkozóan

 • 2014. április 8-tól 2014. november 18-ig a termék egészségre gyakorolt (pl. fogyást segítő, a szénhidrátok felszívódását megnehezítő, a fogyás ütemére vonatkozó, étvágycsökkentő, emésztést könnyítő, méregtelenítő, a szervezetet tisztító, a túlsúly hátrányos hatásait enyhítő) hatásával kapcsolatosan megtévesztő állításokat tettek közzé;

 • 2014. június közepe és 2014. augusztus 14. között a termék „eredeti” voltára utaló állításokat alkalmaztak;

 • 2014. május 5-től 2014. november 18-ig a terméket az élelmiszerekre vonatkozó ágazati előírások ellenére – betegség megelőzésére, gyógyítására és kezelésére vonatkozó (a továbbiakban: gyógyhatásra utaló) állításokkal (pl. vércukor, inzulin és

 • koleszterin szint normalizálás) népszerűsítették.

 1. A Csosch Lapszerkesztő és Rejtvénykészítő Bt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tett közzé a Kedvenc rejtvénylapban 2014. szeptember 24-én (2014/23. szám) megjelent fizetett cikk esetében, mely magatartásért a Celsus Természetgyógyászati Kft. és az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” is felelősséggel tartozik.

 1. A MédiaCity Magyarország Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mivel a Családi Lap LXIII. évfolyam 2014. májusi számában szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tett közzé, amely magatartásért a Celsus Természetgyógyászati Kft. és az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” is felelősséggel tartozik.

 1. A CommOnline Kommunikációs Zrt. a STOP.hu weboldalon 2014. május 24-től 2014. május 31.-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mivel szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tett közzé, mely magatartásért a Celsus Természetgyógyászati Kft. és az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” is felelősséggel tartozik.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Celsus Természetgyógyászati Kft., az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” és a Csosch Lapszerkesztő és Rejtvénykészítő Bt. nem tanúsított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amikor Kedvenc rejtvénylap 2014. július 30. napján megjelent számában leadott 1/1 oldalas hirdetést és riportot a Csosch Lapszerkesztő és Rejtvénykészítő Bt. közzétette, mivel az nem szerkesztői tartalomnak álcázott reklám.

 1. Az eljáró versenytanács jelen határozat kézhezvételétől számított 30. naptól kezdődően megtiltja a Celsus számára a terméktájékoztatóban (címkén) a napi ajánlott mennyiségre vonatkozó tájékoztatás további közzétételét, és kötelezi a Celsust arra, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban igazolja a GVH számára azt, hogy az újonnan alkalmazott terméktájékoztató (címke) szövege összhangban van az ágazati követelményekkel.

 1. Az eljáró versenytanács

 • a Celsus Természetgyógyászati Kft.-t 1.100.000. Ft (Egymillió-egyszázezer forint) bírság megfizetésére,

 • az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” vállalkozást 10.000.000. Ft (Tízmillió forint) bírság megfizetésére

 kötelezi.

 1. A Bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

 1. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/60-5/2014. számú irat melléklete tartalmazza

[2] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/60-70/2014. számú irat K/1. számú melléklete tartalmazza