Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/27/2015.
Iktatószám:
Vj/27-49/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest. Kossuth tér 16-17.) által képviselt Magyar Éremkibocsátó Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult a Vj/53-67/2013. számú[1] versenytanácsi határozatában előírt kötelezettség ellenőrzésére lefolytatott utóvizsgálati eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.[1] A határozat üzleti titkokat tartalmazó verziója a Vj/53-66/2013. szám alatt található.