Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.127/2015/5. szám

A Fővárosi Törvényszék a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Magyar Éremkibocsátó Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos, irodavezető és dr. Kőhalmi Attila versenytanácstag által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/53/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi június hó 11. napján kelt 12.K.32.091/2014/24. számú ítélete ellen a felperes által 26., az alperes által 25. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2016. évi március hó 23. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a felperes keresetét fennmaradó részében is elutasítja, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 500.000 (azaz ötszázezer) forint együttes első- és másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - további 750.000 (azaz hétszázötvenezer) forint kereseti, és 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.