Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/129/2015.
Iktatószám:
Vj/129-20/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.), a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda és a Dr. Ritter Eszter Ügyvédi Iroda által képviselt MasterCard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium), valamint a Dr. K. T. ügyvezető igazgató-helyettes, jogtanácsos által képviselet OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/78/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vontak által vállalt és a Vj/78-138/2013. sz. végzésben elrendelt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.