A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a MasterCard Europe Sprl (MasterCard) és az OTP Bank Nyrt. (OTP) vállalását, amelyek teljesítésével a vállalkozások összhangba hozzák a közöttük létrejött szerződés kikötéseit a versenyjogi rendelkezésekkel.

A GVH a vállalkozások vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy az OTP a kártyaarány vállalására vonatkozó kikötését és a MasterCard ennek elérését ösztönző támogatását 2014. január 1-jei hatállyal visszamenőlegesen szüntessék meg a köztük fennálló, öt éves időtartamra szóló támogatási megállapodásban.

A GVH által vizsgált megállapodással érintett kártyás fizetési szolgáltatások piacához kapcsolódó bankkártyás fizetési rendszer kétoldalú piacként jellemezhető. A kártyás fizetési rendszereknél a verseny több szinten valósul meg; egyrészt a kártyatársaságok szintjén, másrészt a kibocsátók és az elfogadók között. Egy kártyatársaság célja egyrészt, hogy minél több olyan kártya legyen a piacon, amely az ő logóját viseli, másrészt, hogy minél több helyen fogadják el e kártyákat. A kibocsátó bankok pedig abban érdekeltek, hogy minél jobb termékeket és szolgáltatásokat, minél jövedelmezőbben tudjanak ügyfeleiknek kínálni.

E célok és elvek mentén kötött szerződést az OTP és a MasterCard 2012-ben. Az OTP akkor azt vállalta, hogy

  • eléri a MasterCard által évente meghatározott forgalmi szinteket (forgalmi kikötés),

  • eléri a MasterCard által meghatározott kártyaarányszámot az OTP a betéti kártya portfolióján belül (kártyaarány-kikötés).

A MasterCard pedig azt vállalta, hogy különböző támogatásokat nyújt az OTP-nek a fenti célok megvalósításához.

A GVH 2013-ban indított eljárást a fenti megállapodás vizsgálatára, mert valószínűsítette, hogy az OTP és a MasterCard közötti szerződés korlátozhatja az értékesítési lehetőségek közötti választást, illetve akadályozhatja a versenytársak piacra lépését.

A GVH vizsgálta mind a forgalmi, mind a kártyaarány-kikötést, azonban csak utóbbi esetén jutott arra, hogy az egyedi márkakikötésnek minősül, mert meghaladja az Európai Bizottság gyakorlatában szereplő 80%-os lekötöttségi mértéket. A 80%-ot meghaladó kártyaarány-vállalás és az ehhez társuló támogatás megszüntetésével azonban kiküszöbölhető a versenytörvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezéseinek sérelme.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el a törvény rendelkezéseivel ellentétes magatartás kiiktatása, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és az ellene szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a MasterCard és az OTP vállalásainak elfogadásával.

A vállalások elfogadása mellett a GVH többek között az alábbi körülményeket értékelte:

  • a kötelezettségvállalással haladéktalanul, illetve a felek közötti elszámolással 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal megszűnt a versenyt korlátozó magatartás a betéti kártyapiacon,

  • ismét támadható lesz az OTP kártyaportfóliója a versenytársak által, hiszen a kártyaarány-kikötés, illetve a kapcsolódó támogatás megszűnése elindíthatja a versenyt, amely a kínálat bővülésében és csökkenő árban jelentkezhet a fogyasztóknál,

  • a megállapodás hozzájárult az érintésmentes technológia elterjedéséhez,

  • a kötelezettség megfelel az ellenőrizhetőség követelményének.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/78/2013.

Budapest, 2015. június 8.

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban