Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/116/2015.
Iktatószám: Vj/116-22/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. D. ügyvéd (dr. Sobor Ügyvédi Iroda) által képviselt Szíjj László kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Varga Károly és a Maróthy Edit és Varga Márta Julianna vezető tisztségviselők által képviselt Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. (2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 1.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy Szíjj László és Varga Károly közös közvetlen irányítást szerezzen a Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.