Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/25/2015.
Iktatószám: Vj/25­-12/2015.


BETEKINTHETŐ!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Ritter Eszter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. R. E.), a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. Á.) és az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. A. Cs.; 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) által képviselt Denka Performance Elastomer LLC (1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA), Denka USA LLC (1209 Orange Street, County of New Castle, Wilmington, DE 19801, USA) és Diana Elastomers, Inc. (1209 Orange Street, Corporation Trust Center, County of New Castle, Wilmington, DE 19801, USA) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban – melyben további ügyfélként részt vett a szintén a fenti Ügyvédi Irodák által képviselt E. I. du Pont de Nemorus and Company (1007 Market Street, Willmington, Delaware 19898, USA) – meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az E. I. du Pont de Nemours and Company kloroprén gumi (CR) Üzletága, mint vállalkozásrész a Denka USA LLC és a Diana Elastomers, Inc. által a fenti vállalkozás rész megszerzése céljából alapított, általuk közösen irányított Denka Performance Elastomer részévé váljon.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.