Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 24.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/32/2014.
Iktatószám: VJ/32-210/2014.

Betekinthető!
Üzleti titkot és személyes adatokat nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u 6.) által képviselt Allianz Hungária Biztosító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.),
  • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), és a
  • a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u 6.) által képviselt MPM Biztosítási Alkusz Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 120.)

 

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács – az eljárás egyidejű megszüntetésével – kötelezővé teszi

  1. az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára az általa vállalt, a jelen végzés I. sz. mellékletében részletezett kötelezettségek teljesítését,

  2. a Generali Biztosító Zrt. számára az általa vállalt, a jelen végzés II. sz. mellékletében részletezett kötelezettségek teljesítését,

  3.  az MPM Biztosítási Alkusz Kft. számára az általa vállalt, a jelen végzés III. sz. mellékletében részletezett kötelezettségek teljesítését.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.