Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/14/2014.
Iktatószám:
Vj/14-145/2014.

 Betekinthető

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) eljárás alá vont vállalkozással szemben jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának megsértése miatt a Vj/47/2010. számon indult versenyfelügyeleti eljárásban hozott Vj/47-274/2010. számú határozatban meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében indult utóvizsgálatban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést

Az eljáró versenytanács a Vj/47-274/2010. számú határozatban meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében indult utóvizsgálatot megszünteti.

A végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.