Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH vizsgálja a SPAR és a beszállítói közötti díj- és bónuszrendszer egyes elemeit

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a kereskedelmi törvény alapján vizsgálja a SPAR beszállítóival szembeni, értékesítés-ösztönzésre szolgáló teljesítményarányos bónusz megállapításával, illetve az egyéb díjak kivetésével kapcsolatos magatartását.

A GVH eljárást indított a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel (SPAR) szemben, mert az valószínűsíthetően megsértette a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmáról szóló rendelkezését.

A SPAR és a beszállítói közötti megállapodás alapján a felek az előző év bevételi adataihoz viszonyítva minden évre megbecsülik azt a célforgalmat, amelyet később a tényleges forgalom ismeretében viszonyítási alapként használnak a teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részének meghatározásakor. Az így meghatározott éves célforgalom túlteljesítése esetén e bónusz dinamikus része a kondíciós listában eredetileg rögzített százalékkulcs helyett magasabb lesz, amely révén a SPAR az eredeti mértéken felüli többlet-bónuszhoz juthat.

A GVH észlelte, hogy a SPAR a 2009-es és 2010-es években valószínűsíthetően rendszerszerűen alulbecsülte a beszállítói várható éves forgalmát annak érdekében, hogy a számára kifizetendő teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részéhez kapcsolódó kulcs növekedjék.

A fentieken túl a teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részével kapcsolatban az is valószínűsíthető, hogy míg a SPAR beszállítóinak minden esetben kell fizetniük a fenti bónusz dinamikus részét, ha a termékeik értékesítéséből származó tényleges forgalom túllépné a megállapított célforgalmat, a SPAR ugyanakkor nem fizet semmiféle visszatérítést a beszállítóinak abban az esetben, ha a fentebb említett tényleges forgalom nem érné el a becsült forgalmat.

A fentieken túl a GVH azt is valószínűsíti, hogy 2010. január 1-től a SPAR a teljesítmény-arányos bónusz stabil részébe építette be a korábbi években alkalmazott logisztikai díjat, az öko hozzájárulást és a szortiment kezelési díjat anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy beszállítói igényt tartanak-e azon szolgáltatásokra, melyeket ezen díjak, hozzájárulások fednek.

A SPAR ugyanakkor 2009-ben nagy valószínűséggel nem minden beszállítójával fizettette meg az azóta megszüntetett kereskedelem-szervezés, illetve infrastruktúra-fejlesztés jogcímeken szedett díjakat.

A Kertv. értelmében a GVH rendelkezik hatáskörrel a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedők jelentős piaci erővel való, beszállítókkal szembeni visszaélésével kapcsolatos ügyekben, illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed. Eljárása során a GVH a versenytörvény rendelkezéseit alkalmazza.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul, amely magában foglalja a jelentős piaci erő meglétének és a visszaélésszerű magatartás megtörténtének vizsgálatát is. A versenytörvény szerint az eljárás befejezésének határideje 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-47/2010.

Budapest, 2010. június 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu