Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/089/2014.
Iktatószám:
Vj/089-26/2014.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. Z. ügyvéd által képviselt Baby-Paradise Kft. (9030 Győr, Csikóstó u. 22.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Baby-Paradise Kft.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

 1. A Baby-Paradise Kft. vállalja, hogy az általa forgalmazott légzésfigyelő, illetve hasi mozgás figyelő készülékek népszerűsítése során a jelen határozat kézhezvételét követően az általa közzétett, illetve más személytől közzétételre megrendelt kereskedelmi kommunikációiban:

 1. kizárólag orvostechnikai eszköznek minősülő légzésfigyelő készülékkel összefüggésben és kizárólag hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alátámasztott esetekben használ az életet fenyegető veszélyhelyzet elhárítására vonatkozó üzeneteket, valamint a légzést stimuláló funkcióra vonatkozó állításokat;

 1. kizárólag az aktív emberi beavatkozás, bizonyos esetekben pedig az orvosi segítség szükségességére való kifejezett figyelemfelhívással együtt használ olyan kereskedelmi kommunikációt, miszerint az adott orvostechnikai eszköznek minősülő légzésfigyelő készülék életet fenyegető veszélyhelyzet elhárítására alkalmas lehet;

 1. minden egyes orvostechnikai eszköznek nem minősülő légzésfigyelő, illetve hasi mozgás figyelő készülék mellett hangsúlyosan feltünteti, hogy az adott termék nem orvostechnikai eszköz; továbbá

 1. kizárólag abban az esetben használ piacelsőségi állítást, ha a piacelsőségi állítással egyértelműen összefüggésbe hozható módon megfogalmazásra kerül az az egyedi tulajdonság is, amelyre tekintettel az adott készülék – a releváns piacon valamennyi versenytárs termékével összehasonlítva, tényekkel alátámaszthatóan igazoltan – a piacon a legfejlettebbnek minősül, továbbá ha a piacelsőségi állítás egyebekben is hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alátámasztásra kerül.

 1. A Baby-Paradise Kft. vállalja továbbá, hogy

 1. az I. a-d. pontok alatti kötelezettségvállalásainak teljesítését előíró jelen határozat rendelkező részét – bármely módosítás, kiegészítés vagy szubjektív kommentár nélkül – a határozat kézhezvételét követő ötödik munkanaptól számított 90 napon keresztül honlapjának (www.baby-paradise.hu), valamint termékspecifikus honlapjainak (www.babysense-monitor.hu, www.respisense.co.hu, www.tomymonitor.hu) főoldaláról közvetlenül elérhetően közzéteszi;

 1. a jelen határozat kézhezvételét követő tizedik munkanaptól számított 90 napon keresztül honlapjának (www.baby-paradise.hu), valamint termékspecifikus honlapjainak (www.babysense-monitor.hu, www.respisense.co.hu, www.tomymonitor.hu) főoldalán edukációs céllal olyan – független szakmai közreműködők igénybevételével kialakított, termék(név) megjelenítést nem tartalmazó – információs anyagot tesz közzé, amelyben tudományos megalapozottsággal, objektíven és közérthetően a légzésfigyelők szerepéről, típusairól, működésükről, kockázataikról, az orvostechnikai eszköznek minősülő és az egyéb légzésfigyelők különbségeiről (különös tekintettel azok eltérő szabályozására és felügyeletére) tájékoztatja a fogyasztókat;

 1. a jelen határozat rendelkező részéről – bármely módosítás, kiegészítés vagy szubjektív kommentár nélkül – tájékoztatja viszonteladóit a határozat kézhezvételét követően a viszonteladók részére megküldött első hírlevélben; továbbá

 1. viszonteladói részére megküldi a II. b. pont alatti információs anyagot, illetve az arra mutató weboldali linket a határozat kézhezvételét követően a viszonteladók részére megküldött első hírlevélben.

 1. A Baby-Paradise Kft. vállalja, hogy az I. a-d. és a II. a-d. pontokban foglalt kötelezettségeinek teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő tizedik munkanaptól számított 90 nap eltelte utáni 5 munkanapon belül hitelt érdemlően és részletesen írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a légzésfigyelő megnevezés és a légzésfigyelő funkció tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.