Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/039/2014.
Iktatószám:
Vj/039-17/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., elsősorban eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogellenes összehasonlító reklám alkalmazása, üzletfelek megtévesztése és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/75/2012. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek ellenőrzése érdekében elrendelt utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.