Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/18/2014.
Iktatószám: Vj/18-25/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szóráth Tamás ügyvezető  által képviselt ALVEOLA Kft. (1143 Budapest, Gizella u. 28/A.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ALVEOLA Kft. a 2013. november 4. és 2013. december 20. között megjelent 2013/5 Color&Care Alveola Beauty-Services Magazinjában jogsértő összehasonlító reklámot tett közzé.

II. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy DM levél és E-DM levél útján mindazon szakmai partnereinek küldje meg jelen határozat teljes szövegét, akiknek az I. pontban leírt kiadványt megküldte, illetve a www.alveolashop.com weboldalának nyitó (fő) oldalán jelentesse meg jelen határozat rendelkező részét, valamint egy ehhez kapcsolódó link segítségével tegye lehetővé a határozat teljes szövegének elérését.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a II. pontban leírt kötelezettség teljesítését legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.