Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.161/2015/9. szám

A Fővárosi Törvényszék a dr. Baksa Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Balzac u. 32., ügyintéző. [...] ügyvéd) által képviselt Alveola Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/A.) felperesnek a dr. Nacsa Mónika jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/18/2014.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi október hó 9. napján kelt 19.K.34.534/2014/9. számú ítélete ellen az alperes által 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezett rendelkezését helybenhagyja.

Kötelezi az alperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget.

A fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.