Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/26/2021.
Iktatószám: VJ/26-27/2021.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Petia Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. P. Cs.) által képviselt INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Petia Ügyvédi Iroda által képviselt Martin Metals Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.), valamint Penk Márton és Penk Mártonné magánszemélyek – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt.-nek a Martin Metals Kereskedelmi Kft. feletti, annak jelenlegi közvetlen irányítóival, Penk Márton és Penk Mártonné magánszemélyekkel közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar