Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/20/2021.
Iktatószám: VJ/20-15/2021.                                                        

Betekinthető.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Tóth Angelika Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd dr. T. A.) által képviselt[1] Enter Tomorrow Kockázati Tőkealap (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2.), PortfoLion Regionális Magántőke Alap (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B ép. V. em.), HAMV Foundation (9490 Vaduz, Landstrasse 60.), CodeCool Kft. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9.), Bálint Viktor (1124 Budapest, Törpe utca 3/a.), Boda József Péter (3529 Miskolc Budai József utca 6.), Nyíri József (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 1/B. 1.), Rémiás Máté (3535 Miskolc, Szikla utca 2/C.), Simon Gábor (3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 52.) és dr. Vinnai Balázs János (3525 Miskolc, Kazinczi u. 1.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/19/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott VJ/19-59/2019. számú határozatban kötelezővé tett vállalások teljesítésének ellenőrzése céljából indított utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Valamennyi eljárás alá vont vállalkozást képviseli, a meghatalmazásokat a VJ/20-11/2021. sz. irat melléklete tartalmazza.

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar