Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/109-106/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szigeti Szabolcs ügyvéd által képviselt TAXI PLUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a TAXI PLUS Kft. "f.a." fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor 2009. november 1. és 2010. december 31. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációiban taxi szolgáltatását a 150 Ft/km-es tarifája révén Budapest legolcsóbb telefonos díjszabású szolgáltatásaként hirdetette, 2011. február 3. és március 25. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációiban a 150 Ft/km-es kedvezményes viteldíj alkalmazási feltételei vonatkozásában valótlan üzenetet közvetített, illetve 2009. június 9. és 2011. március 25. között a gépjárműre ragasztható fényvisszaverő matricáin elrejtette a népszerűsített 150 Ft/km-es viteldíj alkalmazásának feltételeit.

A Versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 8 munkanap elteltével megtiltja.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont által a 150 Ft/km-es kedvezményes viteldíj alkalmazási feltételeivel kapcsolatban 2011. január 14-ét megelőzően tett kereskedelmi kommunikációk nem ütköznek a törvénybe.

A Versenytanács kötelezi a TAXI PLUS Kft. "f.a" eljárás alá vont vállalkozást 2.000.000,- Ft (kettőmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.