Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megtévesztő hirdetések miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal határozatában megállapította, hogy a TAXI PLUS Szolgáltató Kft. f.a. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor reklámjaiban taxi-szolgáltatását Budapest legolcsóbb telefonos díjszabású szolgáltatásaként hirdette, illetve a gépjárművekre ragasztható fényvisszaverő matricáin a fogyasztó számára nem érzékelhető módon tüntette fel a 150 Ft/km-es viteldíj igénybevételének feltételeit, valamint a 150 Ft/km-es kedvezményes viteldíj alkalmazási feltételei vonatkozásában valótlan üzenetet közvetített. A Versenyhivatal ezért 2.000.000,- Ft bírságot szabott ki a vállalkozásra.

A TAXI PLUS Kft. 2009. november 1. és 2010. december 31. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációiban piacelsőségi állítást tett, amikor taxi-szolgáltatásának 150 Ft/km-es, telefonos rendelés esetén alkalmazandó viteldíját Budapest legolcsóbb tarifájaként jelenítette meg. A GVH megállapította, hogy a Taxi Plus Kft. ezen magatartásával jogsértést követett el, ugyanis az eljárás során nem tudta teljes körűen igazolni, hogy szolgáltatásának díja az érintett időszakban valamennyi Budapesten elérhető taxi-társaság telefonos tarifájával összehasonlítva a legolcsóbb díjszabású lett volna.

A GVH jogsértőnek találta továbbá, hogy a Taxi Plus Kft. a gépjárműre ragasztható fényvisszaverő matricáin a teljes vizsgált időszakban (2009. június 9. és 2011. március 25. között) elrejtette a 150 Ft/km-es viteldíj alkalmazásának - a vizsgált időszak során változó - feltételeit. A fényvisszaverő matrica akként került kialakításra, hogy annak fogyasztók számára érzékelhető főüzenete szerint a viteldíj 150 Ft/km, ugyanakkor a tarifa alkalmazásának feltételeit (telefonos rendelés, törzsutas kártya használata) megjelenítő kiegészítő tájékoztatás - jelentősen eltérő kialakítása miatt - nem vált a fogyasztók által ténylegesen észlelt reklámüzenet részévé.

A GVH megállapította továbbá, hogy a Taxi Plus Kft. 2011. február 3. és március 25. között megjelent kereskedelmi kommunikációiban a 150 Ft/km-es kedvezményes viteldíj alkalmazási feltételei vonatkozásában valótlan üzenetet közvetített. Ebben az időszakban a 150 Ft/km-es viteldíj csak törzsutas kártyával rendelkezőknek volt elérhető, míg a reklámok üzenete az volt, hogy a szolgáltatást telefonon megrendelők "akár" 150 Ft/km-es tarifával is utazhatnak. A GVH gyakorlata szerint az -akár- kitétel használata abban az esetben jogszerű, ha az e szóval megjelenített ajánlat nem csak a fogyasztók szűk körében érvényesül, mely feltétel fennálltát a vállalkozás az eljárás során nem tudta igazolni.

A GVH a fenti jogsértések elkövetéséért 2.000.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást és megtiltotta a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

A GVH megállapította továbbá, hogy a Taxi Plus Kft. által a 150 Ft/km-es kedvezményes viteldíj alkalmazási feltételeivel kapcsolatban 2011. január 14-ét megelőzően tett kereskedelmi kommunikációk nem ütköznek a törvénybe. Ezen időszakban a kedvezményes tarifa alkalmazásának feltétele a telefonos rendelés volt, mely feltétel - a GVH megítélése szerint - a reklámokban a fogyasztók számára érzékelhető módon megjelent.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-109/2010.

Budapest, 2011. október 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu