Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a TAXI PLUS Szolgáltató Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-109/2010. ügyszámon eljárást indított a TAXI PLUS Szolgáltató Kft-vel szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. november 10-én versenyfelügyeleti eljárást indított a TAXI PLUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (TAXI PLUS) szemben, mert nevezett vállalkozás több kommunikációs eszközön a 150 Ft/km díjával a legolcsóbb viteldíjjal működő budapesti taxitársaságként tünteti fel magát.

A TAXI PLUS a fentiekben ismertetett magatartásával valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjának megvalósítása által az Fttv. 3. § (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu