Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-131-087/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

  • a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és Társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s. (Prága, Csehország),

  • a L. P. ügyvezető által képviselt AFIN HU Kft. (Balatonfüred)

  • a Z. R. ügyvezető által képviselt OCEANGATE SECURITIES Kft. (Budapest) és

  • a K. T. ügyvezető által képviselt PRIORITY BRÓKER Kft. (Budapest)

eljárás alá vont ügyfelek ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tartott nyilvános tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megszünteti az eljárást a CAPITAL PARTNERS a.s. vállalkozással szemben a szolgáltatásaira vonatkozó azon tájékoztatások esetleges fogyasztókat megtévesztő jellege kapcsán, amelyeket CAPITAL PARTNERS a.s. 2008. szeptember 1-jét megelőzően adott, továbbá amelyeket 2008. szeptember 1-jét követően önmaga, a függő ügynökök, a közvetítők, illetve a képzésben részt vevők adtak telefonon.

A Versenytanács megszünteti az eljárást az AFIN HU Kft.-vel, az OCEANGATE SECURITIES Kft.-vel és a PRIORITY BRÓKER Kft.-vel szemben.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.