Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/102-038/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. P. A. ügyvéd (1052 Budapest, Váci u. 12.) által képviselt Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft. (1052 Budapest, Váci u. 12.) ellen megtévesztésre alkalmas magatartás miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft. 2008. szeptember 1. és 2009 júniusa között megtévesztő reklámot alkalmazott, amikor szerződési ajánlatát annak látszatát keltve juttatta el az üzletfeleknek, hogy az egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla.

A Versenytanács kötelezi az Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft.-t 2.400.000 Ft (Kettőmilliónégyszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.