Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-102/2009. ügyszámon eljárást indított a Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft. ellen az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. augusztus 7-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft. (Euro Credit Management) ellen, mert nevezett vállalkozás a gazdasági tevékenysége során postai úton "számlalevelet" küld az általa megkeresett jogi személyeknek, amelyben meghatározott összeg befizetését követeli a 2008/2009. évi, illetve a 2009. évi szakmai telefonkönyvbe való felvétel miatt. Az így megkeresett vállalkozások azonban a "számlalevél" kézhezvételét megelőzően nem rendeltek meg szolgáltatást az Euro Credit Managementtől, ellenben csak a "számlalevél" hátoldalán, apró betűvel szedett Általános Szerződési Feltételekből derül ki, hogy a "számlalevél"-en feltüntetett összeg kifizetése esetén jön létre a szerződés a megkeresett és az eljárás alá vont vállalkozás között.

Az Euro Credit Management fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 10. §-át, mely szerint tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása.

Jelen versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás által az üzletfelek számára 2008. szeptember 1-jétől a vizsgálat megindításának időpontjáig nyújtott tájékoztatási gyakorlat vizsgálatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu