Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-086/2008/120.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Varga Attila Mihály üzletvezetésre jogosult tag által vezetett Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt. (Szeged), a PG 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (Budapest) és a Nature Force Kereskedelmi Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult versenyfelügyeleti eljárás utóvizsgálata során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

 • 1)

  A Versenytanács elrendeli a 2009. április 6-án kelt Vj-086/2008/075. számú határozatának végrehajtását az alábbiak szerint.

 • a)
  • A Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt. köteles megszüntetni a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá haladéktalanul köteles intézkedni annak érdekében, hogy

 • (i)
   • honlapja kezdőlapján hat hónapig,

 • (ii)
   • a Kiskegyed című lap két egymást követő számában,

 • (iii)
   • a Nemzeti Sport című lapban egy héten keresztül minden nap, és

 • (iv)
   • a Bors című lapban egy héten keresztül

  • jelenjenek meg a határozatban foglaltaknak megfelelő helyreigazító nyilatkozatok.

 • A Versenytanács a Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt.-t és egyidejűleg a vállalkozás vezetőjét, Varga Attila Mihály üzletvezetésre jogosult tagot végrehajtási bírság megfizetésére is kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege - mindkét kötelezettre vonatkozóan - a kötelezettség teljesítésének igazolásáig e végzés kézhezvételét követő 30 napban napi 30.000 (azaz harmincezer) Ft, azt követően napi 40.000 (azaz negyvenezer) Ft.

 • b)
  • A Nature Force Kereskedelmi Kft. a Breast Success termék vonatkozásában köteles megszüntetni a jogsértő magatartás további folytatását.

 • A Versenytanács a Nature Force Kereskedelmi Kft.-t végrehajtási bírság megfizetésére is kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege a kötelezettség teljesítésének igazolásáig e végzés kézhezvételét követő 30 napban napi 10.000 (azaz tízezer) Ft, azt követően napi 20.000 (azaz húszezer) Ft.

 • 2)

  A Versenytanács egyebekben a Vj-086/2008/094. számú végzéssel elrendelt utóvizsgálatot megszünteti.

A döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

A végrehajtási bírságot a kötelezett (vállalkozás, illetve a vállalkozás vezetője) a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni. A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján esedékessé válik.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.