Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-086/2008/124.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt. (Budapest), a PG 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (Budapest) és a Nature Force Kereskedelmi Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács a Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt. vonatkozásában elrendeli a 2009. április 6-án kelt Vj-086/2008/075. számú határozatának végrehajtását az alábbiak szerint.

 • A Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt. köteles megszüntetni a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá haladéktalanul köteles intézkedni annak érdekében, hogy

  • (i)

   honlapja kezdőlapján hat hónapig,

  • (ii)

   a Kiskegyed című lap két egymást követő számában,

  • (iii)

   a Nemzeti Sport című lapban egy héten keresztül minden nap, és

  • (iv)

   a Bors című lapban egy héten keresztül

 • jelenjenek meg a határozatban foglaltaknak megfelelő helyreigazító nyilatkozatok.

 • b.

  A Versenytanács a Gold Island Kereskedelmi és Szolgáltató 2002 Bt.-t végrehajtási bírság megfizetésére is kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege a kötelezettség teljesítésének igazolásáig e végzés kézhezvételét követő 30 napban napi 30.000 (azaz harmincezer) Ft, azt követően napi 40.000 (azaz negyvenezer) Ft.

A végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

A végrehajtási bírságot a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni. A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján esedékessé válik.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.