Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-174/2007/299.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • a V. L. végelszámoló által képviselt CELLVASÚT Építőipari Kft. va. (Celldömölk), I. rendű,

 • a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. Á., értesítési cím: Andrékó Kinstellar Ügyvédi iroda) által képviselt Colas Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt. (Zalaegerszeg), II. rendű,

 • a dr. V. J. ügyvéd (Varga Ügyvédi Iroda) által képviselt "GRANIT" HUNGÁRIA Építőipari és Szolgáltató Kft. (Mosonmagyaróvár), III. rendű,

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & Mckenzie Ügyvédi Iroda által képviselt Hídépítő Zrt. (Budapest) IV. rendű,

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & Mckenzie Ügyvédi Iroda által képviselt "HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL" Vízi és Robbantási Munkák Kft. (Budapest), V. rendű,

 • a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. Sz. I.) által képviselt HOCHTIEF Construction AG Magyarországi Fióktelepe (Budapest), VI. rendű,

 • a dr. S. Z. ügyvéd által képviselt KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (Nyíregyháza), VII. rendű,

 • a Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. I.) által képviselt "KÖZÉPSZOLG" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest), VIII. rendű,

 • a Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda által képviselt KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (Budapest), IX. rendű,

 • a Bán-S.Szabó&Partners Ügyvédi Iroda által képviselt MÁVÉPCELL Mély-Magas és Vasútépítő Kft. (Celldömölk), X. rendű,

 • a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt. (felszámolóbiztos: Cs. G.) által képviselt MÁV MTM Mélyépítő Tervező Magasépítő Kereskedelmi és Ügyviteli Szolgáltató Rt. f.a. (Esztergom), XI. rendű,

 • a dr. P. K. jogtanácsos által képviselt Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (Budapest), XII. rendű,

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt STRABAG Zrt. (Budapest), XIII. rendű,

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Szentesi Vasútépítő Kft. (Szentes), XIV. rendű,

 • a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, illetve a bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi iroda által képviselt Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (Győr), XV. rendű,

 • a Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. dr. H. Zs. ügyvéd), illetve a Szerencsés és Társa Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. A.) által képviselt Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. (Budapest), XVI. rendű,

 • a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Wiebe Hungaria Vasútépítő Kft. (Győr), XVII. rendű,

eljárás alá vontak ellen versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt folyó versenyfelügyeleti eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást az I. rendű CELLVASÚT Építőipari Kft. va.-val, a III. rendű "GRANIT" HUNGÁRIA Építőipari és Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tritol Irodaház), a IV. rendű Hídépítő Zrt.-vel, az V. rendű "HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL" Vízi és Robbantási Munkák Kft.-vel, a VI. rendű HOCHTIEF Construction AG Magyarországi Fióktelepével, a VII. rendű KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft.-vel, a VIII. rendű "KÖZÉPSZOLG" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, a IX. rendű KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.-vel, a XII. rendű Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.-vel, a XIII. rendű STRABAG Zrt.-vel, a XVI. rendű Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt.-vel és a XVII. rendű Wiebe Hungaria Vasútépítő Kft.-vel szemben megszünteti.

A Versenytanács a 2006-2007-ben a MÁV Zrt. és a Nemzeti Autópálya Zrt., valamint jogutódja a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. által a magyarországi vasútvonalak (egyes szakaszok) felújítására, átépítésére, rehabilitációjára kiírt közbeszerzési eljárások kapcsán a II. rendű Colas Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt., a X. rendű MÁVÉPCELL Mély-Magas és Vasútépítő Kft., a XI. rendű MÁV MTM Mélyépítő Tervező Magasépítő Kereskedelmi és Ügyviteli Szolgáltató Rt. f.a., a XIV. rendű Szentesi Vasútépítő Kft. valamint a XV. rendű Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben megindított versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.