Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

 Kfv.III.37.690/2013/32.szám

 A Kúria a Bnt Szabó, Tom, Burmeister Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Sz L A ügyvéd - 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) által képviselt Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (9023 Győr, Csaba u. 9.) I.r., a dr. M Á ügyvéd ( ) által képviselt Colas Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. u. 12-14.) II.r., a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. P Á. ügyvéd - 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) által képviselt Mávépcell Mély- Magas- és Vasútépítő Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) III.r., az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. F G Gy ügyvéd - 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt Szentesi Vasútépítő Kft. (6500 Szentes, Baross u. 2.) IV. r. felpereseknek dr. Rusztihné dr. Juhász Dorina jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság által 2013. augusztus 28. napján kelt 2.Kf.649.990/2013/27. számon hozott ítélete ellen az I.r. felperes részéről 77., a II.r. felperes részéről 81., III.r, felperes részéről 72., IV.r. felperes részéről 68. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati, valamint az I.r. felperes kijavítás iránti kérelme folytán meghozta a következő

kijavító végzést:

A Kúria a Kfv.III.37.690/2013/29. határozata rendelkező részét akként javítja ki, hogy a rendelkező rész utolsó előtti bekezdése helyesen; A Kúria kötelezi a I-IV. r. felpereseket, hogy fizessenek meg egyetemlegesen az államnak - külön felhívásra - 2.500.000 (kétmillió- ötszázezer) forint fellebbezési, és a II-III.r. felperesek külön-külön az államnak - külön felhívásra - további 1.250.000 (egymillió-kétszázötvenezer) forint csatlakozó fellebbezési illetéket

 A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.