Nyomtatható verzió PDF formátumban 

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv. III. 37. 690/2013/29. szám

A Kúria a Bnt Szabó, Tom, Burmeister Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Sz. L. A. ügyvéd - 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) által képviselt Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (9023 Győr, Csaba u. 9.) I.r., a dr. M. Á. ügyvéd (  ) által képviselt Colas Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. u. 12-14.) II. r. , a Bán, S. Szabó Partners Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. P. Á. ügyvéd - 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) által képviselt Mávépcell Mély- Magas- és Vasútépítő Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) III.r., az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. F. G. Gy. ügyvéd - 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt Szentesi Vasútépítő Kft. (6500 Szentes, Baross u. 2.) IV. r. felpereseknek dr. Rusztihné dr. Juhász Dorina jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság által 2013. augusztus 28. napján kelt 2 .Kf. 649. 990/2013/27. számon hozott ítélete ellen az I.r. felperes részéről 77., a II.r. felperes részéről 81., III.r, felperes részéről 72., IV. r. felperes részéről 68. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán meghozta a következő

ítéletet:

A Kúria a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Kf. 649. 990/2013/27. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét akként változtatja meg, hogy az alperesi határozat indokolásának 240. és 270- 272. pontjának Ukk-Boba tender tekintetében tett megállapításait mellőzi, egyebekben a felperesek kereseteit elutasítja.

A Kúria kötelezi a felpereseket, hogy külön-külön fizessenek meg tizenöt napon belül az alperesnek 750.000 (hétszázötvenezer) forint együttes elsőfokú, másodfokú és felülvizsgálati perköltséget.

A Kúria kötelezi az I. r. felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 27.000 (huszonhétezer) forint kereseti, és 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A Kúria kötelezi a II-IV. r. felpereseket, hogy fizessenek meg külön-külön az államnak - külön felhívásra - 900.000 (kilencszázezer) forint kereseti, és 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A Kúria kötelezi a I-IV. r. felpereseket, hogy fizessenek meg egyetemlegesen az államnak - külön felhívásra 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési, és külön-külön további 1.250.000 (egymillió-kétszázötvenezer) forint csatlakozó felülvizsgálati fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.