Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv. IV.3 7.759/2021/9.
A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
A felperes: Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
A felperes képviselője: dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.; eljáró ügyvéd: [...]
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a felperes 24. sorszám, az alperes 23 sorszám alatt
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.046/2020/21. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria

  • a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.046/2020/21. számú ítéletét hatályában fenntartja; megállapítja, hogy a felek a felülvizsgálati eljárással felmerült költségeiket maguk viselik;
  • kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak, az állami adóhatóság felhívásában megjelölt módon és határidőben 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint összegű feljegyzett eljárási illetéket;
  • megállapítja, hogy az alperes felülvizsgálati kérelmével felmerült 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint feljegyzett eljárási illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.