Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 105.K. 701.046/2020/21.

A felperes: Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

A felperes képviselője: dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.; eljáró ügyvéd: ..)

Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

Az alperes képviselője: dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos

A per tárgya: versenyügyben hozott VJ/76-141/2016. számú határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata

í t é l e t

A bíróság az alperes VJ/76-141/2016. számú határozatának a felperessel szemben 1.176.000.000 (egymilliárd-százhetvenhatmillió) forint versenyfelügyeleti bírságot kiszabó II. (második) pontját megsemmisíti, és e körben az alperest új eljárásra kötelezi.

Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy az állam javára, az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára fizessen meg 750.000 (hétszázötvenezer) forint le nem rótt kereseti részilletéket, a fennmaradó 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti részilleték az állam terhén marad.

A felek költségeiket ezt meghaladóan maguk viselik.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.