Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
13.K.30.648/2017/15.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [...] ügyvéd (1021 Budapest, Fekete István u. 2.) által képviselt HuPont Kft. (1153 Budapest, Illyés Gyula u. 7.) I. rendű és [...] ügyvéd (1021 Budapest, Fekete István u. 2.) által képviselt WeI14U Hungary Kft. (1061 Budapest, Dalszínház u. 10.) 11. rendű felpereseknek, dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, versenyügyben hozott közigazgatási határozat (hiv. szám, nyilvános változat: Vj/92-249/2014.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperesek keresetét elutasítja.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 35.400,- (Harmincötezer-négyszáz) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Kötelezi a II. rendű felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 308.500,- (Háromszáznyolcezer-ötszáz) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 40.000,- (Negyvenezer) forint perköltséget, valamint kötelezi az II. rendű felperest, hogy ugyanezen határidőn belül fizessen meg az alperesnek 160.000,- (Százhatvanezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell az alperesnek írásban, 4 példányban, a felpereseknek a választott elektronikus úton benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.