Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
34.Kpk.46.151/2014/6.

A bíróság a Dr. F. I. Ügyvédi Iroda (cím), eljáró ügyvéd: dr. F. I.) által képviselt ALT CASH Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 195-197.) kérelmezőnek a dr. B. L. irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; hiv. szám: V j/111-26/2013.) kérelmezett ellen versenyügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárás során meghozta a következő

V é g z é s t:

A bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s:

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.