Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Fővárosi Törvényszék
2 .Kf.650.074/2014/4. szám

A Fővárosi Törvényszék a Noerr & Társai Iroda (1011 Budapest. Fő u. 14-18., ügyintéző: dr. S.E.J. ügyvéd) által képviselt Pop Print és Online Piac Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) felperesnek a dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/68/2012.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi április hó 18. napján kelt 5.K.33.551/2013/10. számú ítélete ellen a felperes által 11. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

ítéletét:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 160.000 (azaz egyszáz-hatvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.