Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.582/2016/16.
A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke, előadó bíró; Dr. Kovács Ákos bíró; Dr. Fekete Ildikó bíró; Dr. Tóth Kincső bíró; Dr. Heinemann Csilla bíró
Az I. rendű felperes: Raiffeisen Bank Zrt. (1055 Budapest, Akadémia u. 6.)
Az I. rendű felperes képviselője: Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.)
A II. rendű felperes: ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
A II. rendű felperes képviselője: Wallacher Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter u. 95.)
A III. rendű felperes: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)
A III. rendű felperes képviselője: Oppenheim Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.)
A IV. rendű felperes: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
A IV. rendű felperes képviselője: Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás [...] ügyvéd (1114 Budapest, Villányi út 47.)
Az V. rendű felperes: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
Az V. rendű felperes képviselője: Morley Allén & Overy Iroda [...] ügyvéd (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)
A VI. rendű felperes: Budapest Bank Zrt. (1132 Budapest, Váci út 193.)
A VI. rendű felperes képviselője: Dr. Petrányi Dóra Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.)
A VII. rendű felperes: FHB Jelzálogbank Nyrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.)
A VII. rendű felperes képviselője: Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás [...] ügyvéd (1114 Budapest, Villányi út 47.)
A VIII. rendű felperes: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)
A VIII. rendű felperes képviselője: Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás [...] ügyvéd (1114 Budapest, Villányi út 47.)
A IX. rendű felperes: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
A IX. rendű felperes képviselője: Kajtár, Takács, Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1051 Budapest, Dorottya u. 6.)
A X. rendű felperes: MKB Bank Zrt. (1052 Budapest, Váci u. 38.)
A X. rendű felperes képviselője: Dr. Bassola Bálint Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1124 Budapest, Nárcisz u. 52.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Számadó Tamás jogtanácsos
A per tárgya: közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: I-X. rendű felperesek
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék, 2.Kf.650.032/2015/28.
Az elsőfokú bíróság határozatának száma: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 5. K. 30.278/2014/99.

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.032/2015/28. számú ítéletét az elsőfokú ítéletre kiterjedően hatályon kívül helyezi. Az alperes Vj./74-871/2011. számú határozatának jogsértést megállapító részében, továbbá a VII. rendű és VIII. rendű felperesek vonatkozásában a felperesek kereseteit teljes egészében elutasítja, és az alperes határozatának bírságra vonatkozó rendelkezéseit az I. rendű, II. rendű, III. rendű, IV. rendű, V. rendű, VI. rendű., IX. rendű és X. rendű felperesek vonatkozásában hatályon kívül helyezi és alperest új eljárásra kötelezi.

A Kúria kötelezi a VII. rendű és VIII. rendű felpereseket, hogy fizessenek meg alperesnek 15 napon belül külön-külön 300.000 (háromszázezer) forint együttes perköltséget és felülvizsgálati eljárási költséget.

Az I.-VI. rendű és IX-X. rendű felperesek, valamint alperes további első- és másodfokú perköltségeiket, valamint felülvizsgálati eljárási költségeiket maguk viselik.

A Kúria kötelezi VII. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 21.000 (huszonegyezer) forint kereseti, 24.000 (huszonnégyezer) forint fellebbezési és 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A Kúria kötelezi VIII. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 60.000 (hatvanezer) forint kereseti, 80.000 (nyolcvanezer) forint fellebbezési és 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A Kúria kötelezi I.-VI. rendű és IX.-X. rendű felpereseket, hogy fizessenek meg az államnak - külön felhívásra - külön-külön 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti, 1.250.000 (egymillió-kétszázötvenezer) forint fellebbezési, és 1.750.000 (egymillió-hétszázötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási részilletéket.

Az I.-VI. rendű és IX.-X. rendű felperesek vonatkozásában fennmaradó fejenként 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti, 1.250.000 (egymillió-kétszázötvenezer) forint fellebbezési, és 1.750.000 (egymillió-hétszázötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási részilletéket az állam viseli.

Az ítélet ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.