Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/74/2011.
Iktatószám : Vj/74-873/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Szecskay Ügyvédi Iroda és a Morley Allen & Overy Ügyvédi Iroda által képviselt CIB Bank Zrt. (Budapest),

 • a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe (Budapest),

 • az Erős Ügyvédi Iroda / Squire, Sanders & Dempsey LLP. és dr. W. L. ügyvéd által képviselt ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda által képviselt FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által képviselt Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Kovách Ügyvédi Iroda és a Gide Loyrette Nouel - d'Ornano Iroda által képviselt Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a dr. Sz. B. vezető jogtanácsos és a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a dr. F. Gy. és dr. K. É. jogtanácsosok valamint a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt MKB Bank Zrt. (Budapest),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest),

 • az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda és a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda által képviselt Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Kovách Ügyvédi Iroda és a Gide Loyrette Nouel - d'Ornano Iroda által képviselt UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (Budapest)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a(z)

 • BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

 • CIB Bank Zrt.;

 • Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe;

 • ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

 • FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;

 • Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

 • Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

 • MKB Bank Zrt.;

 • OTP Bank Nyrt.;

 • Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

 • UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

 • UniCredit Bank Hungary Zrt.

eljárás alá vont vállalkozások 2011. szeptember 15. és 2012. január 30. között egységes, komplex, folyamatos jogsértést valósítottak meg azáltal, hogy a hitelkiváltó hitelek nyújtásának korlátozása révén a fix árfolyamú végtörlesztések csökkentése érdekében összehangolták a stratégiájukat, melynek keretében üzleti titoknak minősülő információkat is megosztottak egymással.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a(z)E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a(z)

 • BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 283.500.000,- - azaz kettőszáznyolcvanhárommillió-ötszázezer - Ft;

 • CIB Bank Zrt.-t 835.400.000,- - azaz nyolcszázharmincötmillió-négyszázezer - Ft;

 • Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepét 800.000,- ? azaz nyolcszázezer ? Ft;

 • ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 1.725.700.000,- - azaz egymilliárd-hétszázhuszonötmillió-hétszázezer - Ft;

 • Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 983.300.000,- - azaz kilencszáznyolcvanhárommillió-háromszázezer - Ft;

 • Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 1.000.000,- - azaz egymillió - Ft;

 • MKB Bank Zrt.-t 783.000.000,- - azaz hétszáznyolcanvanhárommillió - Ft;

 • OTP Bank Nyrt.-t 3.922.400.000,- - azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonkétmillió-négyszázezer - Ft;

 • Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 583.600.000,- - azaz ötszáznyolcvanhárommillió-hatszázezer - Ft;

 • UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 63.200.000,- - azaz hatvanhárommilió-kettőszázezer - Ft;

 • UniCredit Bank Hungary Zrt.-t 306.300.000,- - azaz háromszázhatmillió-háromszázezer - Ft

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal szemben az eljáró versenytanács bírság kiszabását mellőzi.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 • I.

  Az eljáró versenytanács a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

 • II.

  Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontak magatartásának a tisztességtelen piaci magatartás a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) bekezdés a), c), d) pontja valamint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikk (1) bekezdés a), c) pontja alapján történő vizsgálata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés I. része ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A végzés II. része ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.