Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.032/2015/28. szám

A Fővárosi Törvényszék az Andrékó Kinstellár Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) és a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (... lev. cím: Andrékó Kinstellár Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (1055 Budapest, Akadémia út 6.) I. rendű, a Wallacher Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) II. rendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) III. rendű, a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1114 Budapest, Villányi út 47.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) IV. rendű, a Morley Allén & Overy Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) V. rendű, a Petrányi Dóra Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt Budapest Bank Zrt. (1132 Budapest, Váci út 193.) VI. rendű, a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1114 Budapest, Villányi út 47.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt FHB Jelzálogbank Nyrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) VII. rendű, a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1114 Budapest, Villányi út 47.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) VIII. rendű, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.; ügyintéző ... ügyvéd) által képviselt Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) IX. rendű, és a Brassola Bálint Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Nárcisz utca 52.; ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) X. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás bírósági képviseleti irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., Hiv. sz.: VJ 74/2011.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi február hó 3. napján kelt 5.K.30.278/2014/99. számú ítélete ellen az I. rendű felperes által 102. és 108., a II. rendű felperes által 103., a III. rendű felperes által 112., a IV. rendű felperes által 104., az V. rendű felperes által 105., a VI. rendű felperes által 110., a VII. rendű felperes által 106., a VIII. rendű felperes által 107., a IX. rendű felperes által 113. és a X. rendű felperes által 109. és 111. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2015. évi október hó 7. és 2016. évi február hó 24. napján megtartott nyilvános tárgyalások alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I.-VI. rendű és IX.-X. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 500.000 (azaz ötszázezer) - 500.000 (azaz ötszázezer) forint másodfokú perköltséget, míg a VII. és VIII. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül az alperesnek 100.000 (azaz egyszáz-ezer) - 100.000 (azaz egyszáz-ezer) forint másodfokú perköltséget fizessenek meg, ugyancsak külön-külön.

Kötelezi továbbá az I.-VI. rendű és IX.-X. rendű felpereseket külön-külön 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint, valamint a VII. rendű felperest 24.000 (azaz huszonnégyezer) forint, míg a VIII. rendű felperest 80.000 (azaz nyolcvanezer) forint fellebbezési illetéknek - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az államnak való megfizetésére.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.