Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
1.Kf.650.154/2016/10.

A Fővárosi Törvényszék a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gothsal & Manges (1054 Budapest, Szabadság tér 7., ügyintéző: [...] ügyvéd) és a dr. Nanyista László Ügyvédi Iroda, valamint a Zlatarov Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center, Gránit Torony VIII. em.) által képviselt SZEMP AIR Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 43. mfsz. 5.), felperesnek a dr. Számadó Tamás irodavezető jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. szeptember 28. napján kelt 12.K.30.242/2016/14. számú ítélete ellen a felperes 15. sorszámú fellebbezésére - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatva az alperes 2015. október 21. napján kelt Vj/073/2011. számú határozatát akként változtatja meg, hogy a határozat IV. pontjában a felperessel szemben alkalmazott bírságot mellőzi, és a felperest figyelmeztetésben részesíti, ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - fizessen meg az államnak 15 000 (tizenötezer) forint kereseti és 20 000 (húszezer) forint fellebbezési részilletéket, míg a fennmaradó kereseti és fellebbezési részilletéket az állam viseli.

A felmerült első és másodfokú költséget a felek maguk viselik.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.