Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf.: 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/073/2011.
Iktatószám: Vj/073-513/2011.

Betekinthető.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a dr. T. M. ügyvéd, valamint az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12, eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Corax-Bioner Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Etele út 57.),

  • a M. Dr. K. É., felszámolóbiztos (Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Keveháza u. 3. I. em.) által képviselt GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2481 Velence, külterület 050. hrsz.),

  • a dr. C. I. ügyvéd által képviselt KOMPLEX AIR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1.),

  • a K. Á. ágazatvezető által képviselt KOBO-COOP-'96 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Vágóhíd utca 7.),

  • a Kondács Gábor ügyvezető által képviselt RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I. em. 10.),

  • a dr. K. Z. ügyvéd és a Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gothsal & Manges (1054 Budapest, Bank Center, Gránit Torony, Szabadság tér 7.) által képviselt SZEMP AIR Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Napos út 7.),

  •  a  dr. M. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. M. I.) által képviselt "FARMMIX" Kereskedelmi Korlatolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20.), valamint

  •  a dr. M. Á. ügyvéd (értesítési cím: Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás u 50.), a Bayer Sp. z o.o (Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Poland), a Bayer CropScience Limited (230 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0WB, Egyesült Királyság), valamint a Bayer SAS (16 rue Jean Marie Leclair, CP 106, 69226 Lyon, Franciaország)

 

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács a 2015. október 21-én kelt Vj/73-493,494,495,496,497/2011. sz. határozatai indoklásának 100. pontját az alábbiak szerint javítja:

A határozatok 100. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„A megállapodás előzménye, hogy 2009. december 14-én Gerő Judit kereskedelmi igazgató (Bayer) ’Re: Interim Audit” tárgyú belső e-mailt küldött Kárpát Krisztina (Bayer) és Gáspár Gabriella (Bayer) részére. Az e-mail szövege szerint, „Tekintettel a jövő évet érintő Corax szúnyogirtó szer gyártás félelmetes helyzetére a főnököm a jan 5-6-7 –én már Pesten lesz, mivel riadóztattam. Három teljes napig az összes fontos partnerrel tárgyalunk.” Gerő Judit megerősítette, hogy az e-mail a Corax, saját gyártású szúnyogirtó szerrel való piacralépésének veszélyére vonatkozott.”

  1. Az eljáró versenytanács a 2015. október 21-én kelt Vj/73-493,494,495,496,497/2011. sz. határozatai indoklásának 367. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A határozatok 367. pontjának első mondatából törli a „,Gáspár Gabriella” szövegrészt.

E határozat I. pontjával szemben jogorvoslatnak nincs helye.

A határozat II. pontjának felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.