A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a K&H Biztosító Zrt.-vel szemben.

A GVH 2015. május 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított a K&H Biztosító Zrt.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a K&H Biztosító Zrt. online utasbiztosítási díjkalkulátorán akként kínálta kedvezményesen utasbiztosítási termékét, hogy egyidejűleg az utasbiztosítás nem kedvezményes biztosítási díját és az elérhető kedvezmény mértékét is feltüntette, noha a K&H Biztosító Zrt. a nem kedvezményes biztosítási díjat soha nem alkalmazta. Továbbá az eljárás alá vont vállalkozás egyes egyéb kereskedelmi kommunikációs eszközein feltünteti, hogy utasbiztosítási termékét 10%-os online kedvezmény mellett értékesíti, ugyanakkor a K&H Biztosító Zrt. a nem kedvezményes biztosítási díjat soha nem alkalmazta.

Fenti magatartásával a K&H Biztosító Zrt. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-42/2015.

Budapest, 2015. június 16.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban