A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-65/2014. ügyszámon eljárást indított a Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. július 18-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft-vel szemben, mert valószínűsíthetően megtévesztő módon népszerűsítette a „Vargha Metodika” elnevezésű kezelést, mivel kereskedelmi kommunikációjában feltételezhetően nem kellően megalapozott egészségre ható hatást, célra való alkalmasságot és gyógyhatásokat jelenített meg, amikor biztos gyógyulást, betegségmegelőzést, felerősítést ígért a kezelést igénybevevők számára.

Fenti magatartásával a Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft. valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. pontja és az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontjában –  különös tekintettel annak bg) és bj) alpontjaiban – foglalt tényállás megvalósításával.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. július 25.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban